серия 1369

2 типономинал на 10-май-2022
тип аналог функция корпус производитель описание
1369ЕС014 AD780 2х кан. ИОН: 2.5В/3,0В 4112.8-1.01 ИНТЕГРАЛ  
1369ЕС024 AD584 4х кан. ИОН: 2.5В/5,0В/7,5В/10В RadHard 402.16-32 ИНТЕГРАЛ