smd-код "Y3"

код наименование функция корпус производитель примечания
Y3 BZX84-C13 стабилитрон 13В, 250мВт sot23 Fairchild, Diodes  
Y3## MCP9504NT-005E/OT термоключ на -5°C active-high/push-pull sot23-5 Microchip ## - lot-код
Y3## R1210N532C повышающий dc-dc: 5,3В 100кГц +LTD sot23-5 Ricoh ## - lot-код
Y36 BZX84-C13V6 стабилитрон 13,6В, 330мВт sot23 Diodes  
Y3C* TLV431CDBV|DBZ шунтовой ИОН 1,5% sot23-5|sot23 TI * - fab-код
Y3F* TLV431BIDBV|DBZ шунтовой ИОН 0,5% sot23-5|sot23 TI * - fab-код
Y3G* TLV431BCDBV|DBZ шунтовой ИОН 0,5% sot23-5|sot23 TI * - fab-код
Y3H* TLV431BQDBV|DBZ шунтовой ИОН 0,5% auto sot23-5|sot23 TI * - fab-код
Y3I* TLV431IDBV|DBZ шунтовой ИОН 1,5% sot23-5|sot23 TI * - fab-код
Y3J* TLVH431BCDBZ|BCDBV шунтовой ИОН: adj. 0,5% sot23|sot23-5 TI * - fab-код
Y3K* TLVH431BIDBZ|BIDBV шунтовой ИОН: adj. 0,5% ind sot23|sot23-5 TI * - fab-код
Y3L* TLVH431BQDBZ|BQDBV шунтовой ИОН: adj. 0,5% auto sot23|sot23-5 TI * - fab-код
Y3M* TLVH431QDBZ|QDBV шунтовой ИОН: adj. 1,5% auto sot23|sot23-5 TI * - fab-код
Y3N* TLVH431AQDBZ|AQDBV шунтовой ИОН: adj. 1% auto sot23|sot23-5 TI * - fab-код
Y3N AD8211WYRJZ монитор тока 20В/В, automotive sot23-5 ADI  
Y3p BZX84-C13 стабилитрон 13В, 250мВт sot23 NXP @Hong Kong
Y3P* TLVH431ACDBZ|ACDBV шунтовой ИОН: adj. 1% sot23|sot23-5 TI * - fab-код
Y3t BZX84-C13 стабилитрон 13В, 250мВт sot23 NXP @Malaysia
Y3T* TLVH431AIDBV|AIDBZ шунтовой ИОН: adj. 1% ind sot23|sot23-5 TI * - fab-код
Y3U* TLVH431CDBZ|CDBV шунтовой ИОН: adj. 1,5% sot23|sot23-5 TI * - fab-код
Y3V* TLVH431IDBZ|IDBV шунтовой ИОН: adj. 1,5% ind sot23|sot23-5 TI * - fab-код
Y3W BZX84-C13 стабилитрон 13В, 250мВт sot23 NXP @China