smd-код "XR"

код наименование функция корпус производитель примечания
XR 2SD602A npn: 50В/500мА h21=120...240 sot23 Galaxy Semi  
XR 2SD1820A npn: 50В/500мА h21=120...240 sc70 Panasonic  
XR BZX284-B39 стабилитрон 400мВт: 39В, ±2% sod110 NXP  
XR SMAJ17CA сапрессор симм. 400W: 17В sma Littelfuse  
XR SMAJ170CA сапрессор симм. 400W: 170В sma Diodes  
XR## MCP9502PT-045E/OT термоключ на +45°C active-high/push-pull sot23-5 Microchip ## - lot-код
XR## R1210N452C повышающий dc-dc: 4,5В 100кГц +LTD sot23-5 Ricoh ## - lot-код