smd-код "WY"

код наименование функция корпус производитель примечания
WY BCR139L3 "цифровой" npn: 50В/100мА, 22к tslp3 Infineon  
WY BZX284-B6V2 стабилитрон 400мВт: 6,2В, ±2% sod110 NXP  
WY## MCP9501PT-035E/OT термоключ на +35°C active-low/open-drain sot23-5 Microchip ## - lot-код
WY1 BZX84-B33 стабилитрон 350мВт: 33В, ±2% sot23 NXP @China
WY2 BZX84-B36 стабилитрон 350мВт: 36В, ±2% sot23 NXP @China
WYs BCR139/F/U "цифровой" npn: 50В/100мА, 22к sot23/tsfp3/ sc74 Infineon