smd-код "NF"

код наименование функция корпус производитель примечания
NF 2BZX84C6V8 2х ОА стабилитрона 300мВт: 6,8В sot23 Diotec  
NF SMBJ58(C) трансил 58В (симметричный) smb Vishay  
NF5J TPL0501-100DCN цифровой потенциометр: 100кОм/256поз. spi sot23-8 TI  
NF5T TPL0501-100DCN цифровой потенциометр: 100кОм/256поз. spi sot23-8 TI  
NFC10I LM4040C10ILP "шунтовой" стабилитрон 10В 0,5% ind to92 TI  
NFC20I LM4040C20ILP "шунтовой" стабилитрон 2,048В 0,5% ind to92 TI  
NFC25I LM4040C25ILP "шунтовой" стабилитрон 2,5В 0,5% ind to92 TI  
NFC30I LM4040C30ILP "шунтовой" стабилитрон 3,0В 0,5% ind to92 TI  
NFC41I LM4040C41ILP "шунтовой" стабилитрон 4,096В 0,5% ind to92 TI  
NFC50I LM4040C50ILP "шунтовой" стабилитрон 5,0В 0,5% ind to92 TI  
NFC82I LM4040C82ILP "шунтовой" стабилитрон 8,192В 0,5% ind to92 TI  
NFD10I LM4040D10ILP "шунтовой" стабилитрон 10В 1% ind to92 TI  
NFD20I LM4040D20ILP "шунтовой" стабилитрон 2,048В 1% ind to92 TI  
NFD25I LM4040D25ILP "шунтовой" стабилитрон 2,5В 1% ind to92 TI  
NFD30I LM4040D30ILP "шунтовой" стабилитрон 3,0В 1% ind to92 TI  
NFD41I LM4040D41ILP "шунтовой" стабилитрон 4,096В 1% ind to92 TI  
NFD50I LM4040D50ILP "шунтовой" стабилитрон 5,0В 1% ind to92 TI  
NFD82I LM4040D82ILP "шунтовой" стабилитрон 8,192В 1% ind to92 TI  
NFHS TS12A12511DCN аналоговый ключ 1C: 5 Ом sot23-8 TI  
NFJ P6SMB130 сапрессор 600W: 130В smb TSC  
NFp PMV32UP pМОП: -20В/-4А/32мОм sot23 Nexperia @Hong Kong
NFs BF2040|R|W nМОП-тетрод: 8В/40мА 1ГГц sot143|sot143r|sot343 Infineon инверсная разводка
NFt PMV32UP pМОП: -20В/-4А/32мОм sot23 Nexperia @Malaysia
NFW PMV32UP pМОП: -20В/-4А/32мОм sot23 Nexperia @China