smd-код "ME"

код наименование функция корпус производитель примечания
ME 2SA1235A pnp: 50В/200мА h21=150...300 sot23 Galaxy Semi  
ME DMS2220LFDB-7 pМОП + диод Шоттки: -20В/-3,5А/95мОм + 20В/1А udfn2020-6 Diodes  
ME SMBJ26A трансил 26В несимметричный smb Fairchild  
ME## BD5224G|FVE супервизор: 2.4В, "open drain" sot23-5|sot553 Rohm ## - lot-код
MEB ADM6315-26D2ART супервизор 2.63В/20мс sot143-4 ADI  
MEC ADM6315-29D2ART супервизор 2.93В/20мс sot143-4 ADI  
MEE SM15T18A трансил 1500Вт: 18В smc STM  
MEEY SM15T18AY трансил 1500Вт: 18В automotive smc STM  
MEG ADM6315-31D2ART супервизор 3.08В/20мс sot143-4 ADI  
MEJ P6SMB47A сапрессор 600W: 47В smb TSC  
MEK SM15T22A трансил 1500Вт: 22В smc STM  
MEKY SM15T22AY трансил 1500Вт: 22В automotive smc STM  
MEM SM15T24A трансил 1500Вт: 24В smc STM  
MEMY SM15T24AY трансил 1500Вт: 24В automotive smc STM  
MEP SM15T27A трансил 1500Вт: 27В smc STM  
MEPY SM15T27AY трансил 1500Вт: 27В automotive smc STM  
MER SM15T30A трансил 1500Вт: 30В smc STM  
MERY SM15T30AY трансил 1500Вт: 30В automotive smc STM  
MET ADM6315-44D2ART супервизор 4.39В/20мс sot143-4 ADI  
MET SM15T33A трансил 1500Вт: 33В smc STM  
METY SM15T33AY трансил 1500Вт: 33В automotive smc STM  
MEU ADM6315-45D2ART супервизор 4.50В/20мс sot143-4 ADI  
MEU LM4040D25IDCK "шунтовой" стабилитрон 2,5В 1% ind sc70 TI  
MEV ADM6315-46D2ART супервизор 4.63В/20мс sot143-4 ADI  
MEV SM15T36A трансил 1500Вт: 36В smc STM  
MEVY SM15T36AY трансил 1500Вт: 36В automotive smc STM  
MEX ADM6315D2RT супервизор sot143-4 ADI  
MEX SM15T39A трансил 1500Вт: 39В smc STM  
MEXY SM15T39AY трансил 1500Вт: 39В automotive smc STM