smd-код "MA"

код наименование функция корпус производитель примечания
MA FMMT-A06R npn: 80В/500мА sot23r Diodes  
MA* LM2903DGKR два компаратора ind msop8 TI * - fab-код
MA* TL431BSDT стандартный шунтовой ИОН 2,5...36В 0.5% mil sot23 NXP * - fab-код
MA## SiP32431DR3 управляемый ключ: 147мОм EN=high sc70-6 Vishay ## - lot-код
MAA ADM810LAKS супервизор Active High 4,63В sc70 ADI  
MAB ADM810MAKS супервизор Active High 4,38В sc70 ADI  
MAC ADM810JAKS супервизор Active High 4,0В sc70 ADI  
MAD ADM810TAKS супервизор Active High 3,08В sc70 ADI  
MAE ADM810SAKS супервизор Active High 2,93В sc70 ADI  
MAF ADM810RAKS супервизор Active High 2,63В sc70 ADI  
MAG ADM810ZAKS супервизор Active High 2,32В sc70 ADI  
MAI NCP4894FCT1 УНЧ 1,8Вт@8 Ом bga9 ON Semi  
MAK NCP4894DMR2 УНЧ 1,8Вт@8 Ом micro10 ON Semi  
MAX KTD1304 npn: 25В/300мА sot23 KEC