smd-код "LK"

код наименование функция корпус производитель примечания
LK SMBJ14A трансил 14В несимметричный smb Fairchild  
LK# Si1317DL pМОП: -20В/1,4А sot323 Vishay # - lot-код
LKx# AOSS62934 nМОП: 100В/2А/140мОм sot23 A&O Semi x# - date-|lot-код
LK## MCP9800A6T-M/OT цифровой датчик температуры i2c: ±1°C адрес=110 sot23-5 Microchip ## - lot-код
LK## PIC10F322-E/OT микроконтроллер ext sot23-6 Microchip ## - lot-код
LKxx# AX6603-210BT|Z6 LDO-стабилизатор: 2,1В/300мА tsot23-5|tdfn-6l Axelite xx# - date-|lot-код
Lkxx# AX6603-400BT|Z6 LDO-стабилизатор: 4,0В/300мА tsot23-5|tdfn-6l Axelite xx# - date-|lot-код
LK26 MIC5203-2.6BM5 LDO стабилизатор: 2,6В/80мА sot23-5 Micrel  
LK28 MIC5203-2.8BM5 LDO стабилизатор: 2,8В/80мА sot23-5 Micrel  
LK30 MIC5203-3.0BM5 LDO стабилизатор: 3,0В/80мА sot23-5 Micrel  
LK33 MIC5203-3.3BM5 LDO стабилизатор: 3,3В/80мА sot23-5 Micrel  
LK36 MIC5203-3.6BM5 LDO стабилизатор: 3,6В/80мА sot23-5 Micrel  
LK38 MIC5203-3.8BM5 LDO стабилизатор: 3,8В/80мА sot23-5 Micrel  
LK40 MIC5203-4.0BM5 LDO стабилизатор: 4,0В/80мА sot23-5 Micrel  
LK45 MIC5203-4.5BM5 LDO стабилизатор: 4,5В/80мА sot23-5 Micrel  
LK47 MIC5203-4.7BM5 LDO стабилизатор: 4,7В/80мА sot23-5 Micrel  
LK50 MIC5203-5.0BM5 LDO стабилизатор: 5,0В/80мА sot23-5 Micrel  
LKA ADP3333RB-1.8 LDO стабилизатор: 1.8В msop8t ADI  
LKB ADP3333RB-2.5 LDO стабилизатор: 2.5В msop8t ADI  
LKC ADP3333RB-2.7 LDO стабилизатор: 2.7В msop8t ADI  
LKD ADP3333RB-3.0 LDO стабилизатор: 3.0В msop8t ADI  
LKE ADP3333RB-3.3 LDO стабилизатор: 3.3В msop8t ADI  
LKI NCP3335ADM150R2G LDO-стабилизатор: 1,85В/500мА micro8 ON Semi  
LKJ NCP3335ADM180R2G LDO-стабилизатор: 1,8В/500мА micro8 ON Semi  
LKJ P6SMB22A сапрессор 600W: 22В smb TSC  
LKK NCP3335ADM280R2G LDO-стабилизатор: 2,8В/500мА micro8 ON Semi  
LKL NCP3335ADM300R2G LDO-стабилизатор: 3,0В/500мА micro8 ON Semi  
LKp BGU7045 MMIC: усилитель 1ГГц sot363 NXP @Hong Kong
LKt BGU7045 MMIC: усилитель 1ГГц sot363 NXP @Malaysia
LKTA LP2985AIM5-5.7 ultraLDO стабилизатор: 5,7В/150мА sot23-5 TI  
LKTB LP2985IM5-5.7 ultraLDO стабилизатор: 5,7В/150мА sot23-5 TI  
LKW BGU7045 MMIC: усилитель 1ГГц sot363 NXP @China