smd-код "LJ"

код наименование функция корпус производитель примечания
LJ## MCP9800A5T-M/OT цифровой датчик температуры i2c: ±1°C адрес=101 sot23-5 Microchip ## - lot-код
LJ## PIC10F322-I/OT микроконтроллер ind sot23-6 Microchip ## - lot-код
LJxx# AX6603-200BT|Z6 LDO-стабилизатор: 2,0В/300мА tsot23-5|tdfn-6l Axelite xx# - date-|lot-код
LJ2 ADP151TUJZ3.3 LDO стабилизатор: 3,3В/200мА tsot5 ADI  
LJA ADP3342JRB LDO стабилизатор: 2,5В/300мА msop8t ADI  
LJA ADP3342JRM LDO стабилизатор: 1,2В/300мА msop8 ADI  
LJB ADP3342ARB LDO стабилизатор: 2,5В/300мА msop8t ADI  
LJB ADP3342ARM LDO стабилизатор: 1,2В/300мА ind msop8 ADI  
LJp BGU7044 MMIC: усилитель 1ГГц sot363 NXP @Hong Kong
LJP*xx NCP699SN15T1 LDO КМОП: 1,5В/150мА sot23-5 ON Semi *xx - fab-|date-код
LJS*xx NCP699SN18T1 LDO КМОП: 1,8В/150мА sot23-5 ON Semi *xx - fab-|date-код
LJt BGU7044 MMIC: усилитель 1ГГц sot363 NXP @Malaysia
LJT*xx NCP699SN25T1 LDO КМОП: 2,5В/150мА sot23-5 ON Semi *xx - fab-|date-код
LJU*xx NCP699SN28T1 LDO КМОП: 2,8В/150мА sot23-5 ON Semi *xx - fab-|date-код
LJV*xx NCP699SN30T1 LDO КМОП: 3,0В/150мА sot23-5 ON Semi *xx - fab-|date-код
LJW BGU7044 MMIC: усилитель 1ГГц sot363 NXP @China
LJW*xx NCP699SN33T1 LDO КМОП: 3,3В/150мА sot23-5 ON Semi *xx - fab-|date-код
LJX*xx NCP699SN50T1 LDO КМОП: 5,0В/150мА sot23-5 ON Semi *xx - fab-|date-код
LJY*xx NCP699SN13T1 LDO КМОП: 1,3В/150мА sot23-5 ON Semi *xx - fab-|date-код