smd-код "L4"

код наименование функция корпус производитель примечания
L4 2SC1623 npn: 60В/100мА h21=90...180 sot23 Galaxy|NEC  
L4 BAT54/W диод Шоттки: 30В/200мА sot23/sod123 Vishay  
L4 BAT72 2 диода Шоттки: 30В/200мА sot143b NXP @Hong Kong
L4 BAT254 диод Шоттки: 30В/200мА sod110 NXP  
L4 BZX384-B7V5 стабилитрон 300мВт: 7,5В ±2% sod323 NXP  
L4 SN74LVC1G07DPW одновентильный буфер-повторитель: ±24мА откр.сток x2son5 TI  
L4 Si2304BDS nМОП: 30В/3,2А/70мОм sot23 Vishay  
L4 SST504 источник тока: 50В/0,75мА sot23 Vishay  
L4x HSMP-3864/-386F два pin-диода с общим катодом sot23/sot323 Avago x - date-код
L4*xx CAT4003B 3х источника тока для СИД: 25мА tsop6 ON Semi *xx - fab-|date-код
L4## RP114K121B LDO-стабилизатор: 1,2В/300мА dfn4 Ricoh ## - lot-код
L40 SMP100LC-400 trisil 400В/100А smb STM  
L42 BAT54A 2 диода Шоттки ОА: 30В/200мА sot23 NXP|Diodes|Vishay  
L43 BAT54C 2 диода Шоттки ОК: 30В/200мА sot23 NXP|Diodes|Vishay  
L44 BAT54S 2 тандемных диода Шоттки: 30В/200мА sot23 NXP|Diodes|Vishay  
L45A LP2975AIMM-3.3 драйвер LDO-стабилизатора: 3,3В 1,5% miniso8 NatSemi  
L45B LP2975IMM-3.3 драйвер LDO-стабилизатора: 3,3В 2,5% miniso8 NatSemi  
L46 BAT54A-G 2 диода Шоттки ОА: 30В/200мА sot23 Vishay Green
L46A LP2975AIMM-5.0 драйвер LDO-стабилизатора: 5В 1,5% miniso8 NatSemi  
L46B LP2975IMM-5.0 драйвер LDO-стабилизатора: 5В 2,5% miniso8 NatSemi  
L47 BAT54C-G 2 диода Шоттки ОК: 30В/200мА sot23 Vishay Green
L47A LP2975AIMM-12 драйвер LDO-стабилизатора: 12В 1,5% miniso8 NatSemi  
L47B LP2975IMM-12 драйвер LDO-стабилизатора: 12В 2,5% miniso8 NatSemi  
L48 BAT54S-G 2 тандемных диода Шоттки: 30В/200мА sot23 Vishay Green
L48A LP2980AIM5-2.6 LDO стабилизатор 2,6В/50мА, вход CE sot23-5 TI  
L48B LP2980IM5-2.6 LDO стабилизатор 2,6В/50мА, вход CE sot23-5 TI  
L4995 LM4995SD УНЧ 1,3Вт @ 8 Ом wson8 TI  
L4A TPL810ADJ-5 LDO-стабилизатор: adj./180мА sot23-5 3Peak  
L4B ADP3330ART-3 LDO стабилизатор 3В sot23-6 ADI  
L4B PCAL9554BBS 8кан. экспандер GPIO i2c/smbus qfn16 NXP  
L4C PCAL9554CBS 8кан. экспандер GPIO i2c/smbus qfn16 NXP  
L4H TPL810F28-3|-5|-89 LDO-стабилизатор: 2,8В/180мА sot23|sot23-5|sot89 3Peak  
L4I TPL810F30-3|-5|-89 LDO-стабилизатор: 3,0В/180мА sot23|sot23-5|sot89 3Peak  
L4J TPL810F33-3|-5|-89 LDO-стабилизатор: 3,3В/180мА sot23|sot23-5|sot89 3Peak  
L4K TPL810F50-3|-5|-89 LDO-стабилизатор: 5,0В/180мА sot23|sot23-5|sot89 3Peak  
L4O TPL810U28-5 LDO-стабилизатор: 2,8В/180мА sot23-5 3Peak alt.pins
L4p BAT54 диод Шоттки: 30В/200мА sot23 NXP @Hong Kong
L4P TPL810U30-5 LDO-стабилизатор: 3,0В/180мА sot23-5 3Peak alt.pins
L4Q TPL810U33-5 LDO-стабилизатор: 3,3В/180мА sot23-5 3Peak alt.pins
L4R TPL810U50-5 LDO-стабилизатор: 5,0В/180мА sot23-5 3Peak alt.pins
L4t BAT54 диод Шоттки: 30В/200мА sot23 NXP @Malaysia
L4W BAT54 диод Шоттки: 30В/200мА sot23 NXP @China
L4Z BAT54 диод Шоттки: 30В/200мА sot23 Diodes