smd-код "L0"

код наименование функция корпус производитель примечания
LO 2SC2712 npn 60В/150мА, h21=70...140 sot23 Toshiba  
L0 SST510 источник тока: 50В/3,6мА sot23 Vishay  
L0* BAT721S 2 диода Шоттки с последовательным включением sot23 NXP * - fab-код
L0x uESD3.3DT5G два защитных ESD диода 3,3В sot723 ONSemi  
L0x HSMP-3860/-386B pin-диод sot23/sot323 Avago x - date-код
L0## RP114K081B LDO: 0,8В/300мА dfn4 Ricoh ## - lot-код
L0xx# AX6603-110BT|Z6 LDO-стабилизатор: 1,1В/300мА tsot23-5|tdfn-6l Axelite xx# - date-|lot-код
L00A LP2980AIM5-3.3 LDO-стабилизатор: 3,3В/50мА, вход CE sot23-5 TI  
L00A LP2985AIM5-3.0 ultraLDO-стабилизатор:: 3,0В/150мА sot23-5 TI  
L00B LP2980IM5-3.3 LDO-стабилизатор: 3,3В/50мА, вход CE sot23-5 TI  
L00B LP2985IM5-3.0 ultraLDO-стабилизатор:: 3,0В/150мА sot23-5 TI  
L002A LP2951ACLD-3.0 LDO-стабилизатор: 3,0В/100мА llp8 NatSemi  
L002B LP2951CLD-3.0 LDO-стабилизатор: 3,0В/100мА llp8 NatSemi  
L003A LP2951ACLD-3.3 LDO-стабилизатор: 3,3В/100мА llp8 NatSemi  
L003B LP2951CLD-3.3 LDO-стабилизатор: 3,3В/100мА llp8 NatSemi  
L00014B LM2940LD-5.0 LDO-стабилизатор: 5В/1А wson8 TI  
L00018B LM2940LD-12 LDO-стабилизатор: 12В/1А wson8 TI  
L0105 NCL30105DR2G понижающий dc-dc - драйвер СИД so8 ON Semi  
L011A LP2992AILD-1.5 LDO-стабилизатор: 1,5В/250мА wson6 TI  
L012A LP2992AILD-1.8 LDO-стабилизатор: 1,8В/250мА wson6 TI  
L014A LP2992AILD-3.3 LDO-стабилизатор: 3,3В/250мА wson6 TI  
L015A LP2992AILD-5.0 LDO-стабилизатор: 5,0В/250мА wson6 TI  
L017B LP3981ILD-3.0 LDO-стабилизатор: 3,0В/300мА llp6 TI  
L01A LP2980AIM5-5.0 LDO-стабилизатор: 5,0В/50мА, вход CE sot23-5 TI  
L01B LP2980IM5-5.0 LDO-стабилизатор: 5,0В/50мА, вход CE sot23-5 TI  
L01SB LP3981ILD-2.83 LDO-стабилизатор: 2.83В/300мА llp6 TI  
L01UB LP3981ILD-2.5 LDO-стабилизатор: 2.5В/300мА llp6 TI  
L01VB LP3981ILD-2.7 LDO-стабилизатор: 2.7В/300мА llp6 TI  
L01XB LP3981ILD-3.3 LDO-стабилизатор: 3.3В/300мА llp6 TI  
L01YB LP3981ILD-3.03 LDO-стабилизатор: 3.03В/300мА llp6 TI  
L01ZB LP3981ILD-2.8 LDO-стабилизатор: 2.8В/300мА llp6 TI  
L0027B LP2951CLD-5.0 LDO-стабилизатор: 5,0В/100мА llp8 NatSemi  
L027A LP2951ACLD-5.0 LDO-стабилизатор: 5,0В/100мА llp8 NatSemi  
L02A LP2980AIM5-3.0 LDO-стабилизатор: 3,0В/50мА, вход CE sot23-5 TI  
L02B LP2980IM5-3.0 LDO-стабилизатор: 3,0В/50мА, вход CE sot23-5 TI  
L03A LP2981AIM5-5.0 LDO-стабилизатор: 5,0В/100мА sot23-5 TI  
L03B LP2981IM5-5.0 LDO-стабилизатор: 5,0В/100мА sot23-5 TI  
L04A LP2981AIM5-3.3 LDO-стабилизатор: 3,3В/100мА sot23-5 TI  
L04B LP2981IM5-3.3 LDO-стабилизатор: 3,3В/100мА sot23-5 TI  
L05 GL05T защитный ESD диод 5В, 300Вт sot23 Vishay  
L05 MIC2013-0.5YML ключ с защитой по току: 5,5В/0,5А/170мОм mlf6 Micrel  
L05A LP2981AIM5-3.0 LDO-стабилизатор: 3,0В/100мА sot23-5 TI  
L05B LP2981IM5-3.0 LDO-стабилизатор: 3,0В/100мА sot23-5 TI  
L06 SMP100LC-65 trisil 65В/100А "low cap" smb STM  
L08 LBP01-0810B bypass-защита линейки СИД: 1А smb STM  
L08 MIC2013-0.8YML ключ с защитой по току: 5,5В/0,5А/170мОм mlf6 Micrel  
L09 SMP100LC-90 trisil 90В/100А "low cap" smb STM  
L0A LM3480IM3-3.3 quasi-LDO-стабилизатор: 3,3В/100мА sot23 TI  
L0B LM3480IM3-5.0 quasi-LDO-стабилизатор: 5,0В/100мА sot23 TI  
L0BA LP2951ACMM-3.0 LDO-стабилизатор: 3,0В/100мА sop8 TI  
L0BB LP2951CMM-3.0 LDO-стабилизатор: 3,0В/100мА sop8 TI  
L0C LM3480IM3-12 quasi-LDO-стабилизатор: 12В/100мА sot23 TI  
L0CA LP2951ACMM-3.3 LDO-стабилизатор: 3,3В/100мА sop8 TI  
L0CA LP2981AIM5-2.5 LDO-стабилизатор: 2,5В/100мА 0,75% sot23-5 TI  
L0CB LP2951CMM-3.3 LDO-стабилизатор: 3,3В/100мА sop8 TI  
L0CB LP2981IM5-2.5 LDO-стабилизатор: 2,5В/100мА sot23-5 TI  
L0D LM3480IM3-15 LDO-стабилизатор: 15В/100мА sot23 TI  
L0DA LP2951ACMM LDO-стабилизатор: adj./100мА sop8 TI  
L0DB LP2951CMM LDO-стабилизатор: adj./100мА sop8 TI  
L0E LMS5213IM7-2.8 LDO-стабилизатор: 2,8В/80мА sc70-5 NatSemi  
L0EB LM2940IMP-9 LDO-стабилизатор: 9В/1А sot223 TI  
L0JA LP2981AIM5-3.6 LDO-стабилизатор: 3,6В/100мА sot23-5 TI  
L0JB LP2981IM5-3.6 LDO-стабилизатор: 3,6В/100мА sot23-5 TI  
L0KA LP2985AIM5-2.8 ultraLDO-стабилизатор:: 2,8В/150мА sot23-5 TI  
L0KB LP2985IM5-2.8 ultraLDO-стабилизатор:: 2,8В/150мА sot23-5 TI  
L0LA LP2978AIM5-3.8 LDO-стабилизатор: 3,8В/50мА 1% sot23-5 NatSemi  
L0LB LP2978IM5-3.8 LDO-стабилизатор: 3,8В/50мА sot23-5 NatSemi  
L0NA LP2980AIM5-2.5 LDO-стабилизатор: 2,5В/50мА 0.5% вход CE sot23-5 TI  
L0NB LP2980IM5-2.5 LDO-стабилизатор: 2,5В/50мА, вход CE sot23-5 TI  
L0P LP2967IBP-1825 сдвоенный LDO-стабилизатор: 1,8В|2,5В/150мА usmd8 NatSemi  
L0PA LP2985AIM5-3.1 ultraLDO-стабилизатор:: 3,1В/150мА sot23-5 TI  
L0PB LP2985IM5-3.1 ultraLDO-стабилизатор:: 3,1В/150мА sot23-5 TI  
L0QA LP2985AIM5-3.2 ultraLDO-стабилизатор:: 3,2В/150мА sot23-5 TI  
L0QB LP2985IM5-3.2 ultraLDO-стабилизатор:: 3,2В/150мА sot23-5 TI  
L0R LP2967IBP-1833 сдвоенный LDO-стабилизатор: 1,8В|3,3В/150мА usmd8 NatSemi  
L0RA LP2985AIM5-3.3 ultraLDO-стабилизатор:: 3,3В/150мА sot23-5 TI  
L0RB LP2985IM5-3.3 ultraLDO-стабилизатор:: 3,3В/150мА sot23-5 TI  
L0SA LP2985AIM5-3.6 ultraLDO-стабилизатор:: 3,6В/150мА sot23-5 TI  
L0SB LP2985IM5-3.6 ultraLDO-стабилизатор:: 3,6В/150мА sot23-5 TI  
L0T LMS5214IMG-2.5 LDO-стабилизатор: 2,5В/80мА + auto-discharge sc70-5 NatSemi  
L0TA LP2985AIM5-4.0 ultraLDO-стабилизатор:: 4,0В/150мА sot23-5 TI  
L0TB LP2985IM5-4.0 ultraLDO-стабилизатор:: 4,0В/150мА sot23-5 TI  
L0U LMS5214IMG-2.6 LDO-стабилизатор: 2,6В/80мА + auto-discharge sc70-5 NatSemi  
L0UA LP2985AIM5-5.0 ultraLDO-стабилизатор:: 5,0В/150мА sot23-5 TI  
L0UB LP2985IM5-5.0 ultraLDO-стабилизатор:: 5,0В/150мА sot23-5 TI  
L0V LMS5214IMG-2.8 LDO-стабилизатор: 2,8В/80мА + auto-discharge sc70-5 NatSemi  
L0X LMS5214IMG-2.9 LDO-стабилизатор: 2,9В/80мА + auto-discharge sc70-5 NatSemi  
L0XA LP2980AIM5-4.5 LDO-стабилизатор: 4,5В/50мА, вход CE sot23-5 TI  
L0XB LP2980IM5-4.5 LDO-стабилизатор: 4,5В/50мА, вход CE sot23-5 TI  
L0Y LMS5214IMG-3.0 LDO-стабилизатор: 3,0В/80мА + auto-discharge sc70-5 NatSemi  
L0YA LP2985AIM5-3.8 ultraLDO-стабилизатор:: 3,8В/150мА sot23-5 TI  
L0YB LP2985IM5-3.8 ultraLDO-стабилизатор:: 3,8В/150мА sot23-5 TI  
L0Z LMS5214IMG-3.3 LDO-стабилизатор: 3,3В/80мА + auto-discharge sc70-5 NatSemi