smd-код "H5"

код наименование функция корпус производитель примечания
H5 BCW70R pnp: 45В/100мА h21=215...500 sot23r Diodes  
H5 MMSZ5245B стабилитрон 500мВт: 15В 5% sod123 Diodes, Fairchild, MCC, TSC  
H5 PUMH18 2x "цифровой" npn: 50В/100мА 4,7k/10k sot363 NXP @Hong Kong
H545 HMC545 аналоговый ключ 3ГГц sot26 Hittite  
H5A AD8056ARM скоростной ОУ usoic10 ADI  
H5B AD8028ARM сдвоенный скоростной ОУ msop10 ADI  
H5p PUMH18 2x "цифровой" npn: 50В/100мА 4,7k/10k sot363 NXP @Hong Kong
H5t PUMH18 2x "цифровой" npn: 50В/100мА 4,7k/10k sot363 NXP @Malaysia
H5W PUMH18 2x "цифровой" npn: 50В/100мА 4,7k/10k sot363 NXP @China