smd-код "FS"

код наименование функция корпус производитель примечания
FS 2SA1037 pnp: 50В/150мА h21=270...560 sot23 Galaxy Semi  
FS 2SA1037AK pnp: 50В/150мА, h21=270...560 sc59 Rohm  
FS 2SA1576A pnp: 50В/150мА, h21=270...560 sc70 Rohm  
FS 2SA1774 pnp: 50В/150мА, h21=270...560 sc75a Rohm  
FS 2SA2029 pnp: 50В/150мА, h21=270...560 vmt3 Rohm  
FS LTC1551LCMS8-2.5 инвертор на переключаемых конденсаторах: -2,5В/10мА msop8 LTC  
FS TPS72013YZU LDO-стабилизатор: 1,3В/350мА dsbga5 TI  
FS# V6319SSP3B супервизор на 2,93В с прямым выходом sot23 EM-Marin # - lot
FSAA MIC2019YM6 ключ с защитой по току: 5,5В/adj./70мОм sot23-6 Micrel  
FSJ 1.5SMC82 сапрессор 1500W: 82В smc TSC