smd-код "FC"

код наименование функция корпус производитель примечания
FC IRFL210 nМОП: 200В/0,96А sot223 Vishay  
FC uA78L12ACPK стабилизатор +12В/100мА sot89 TI  
FC UNR211V "цифровой" pnp: 50В/100мА, 2.2k/2.2k sс59 Panasonic  
FC XC7SH04GW инвертирующий одновентильный буфер tssop5 Nexperia  
FC* CAT809R супервизор: 2.63В, "active-low push-pull" sc70 Catalyst * - fab-код
FCQ LTC6992_S6-3 ШИМ-модулятор: 3,81Гц...1МГц 0...95% sot23-6 LTC _ - T°grade
FCs BFR380F npn: 6В/80мА 3,5ГГц Low Noise tsfp3 Infineon  
FCS LTC6992_S6-4 ШИМ-модулятор: 3,81Гц...1МГц 5...100% sot23-6 LTC _ - T°grade
FCV LTC6994_S6-1 линия задержки: 1us...33,6s запуск фронтом sot23-6 LTC _ - T°grade
FCX LTC6994_S6-2 линия задержки: 1us...33,6s запуск фронтом-спадом sot23-6 LTC _ - T°grade