smd-код "BJ"

код наименование функция корпус производитель примечания
BJ BCX71J pnp: 45В/200мА h21=250...460 sot23 Diodes  
BJ BZX884-C12 стабилитрон 250мВт: 12В 5% sod882 NXP  
BJ## MAX822SUS монитор питания: 2.93В active-high sot143 Maxim ## - lot-код
BJxx* AP2552W6-7|FDC-7 защищенный ключ USB-питания: порог-adj. Enable=active-low sot23-6|udfn2020-6 Diodes xx - date-код/*-fab-код
BJ0 PIC10F220-I/MC 8р микроконтроллер: 8МГц/flash:256/sram:16/2кан.8р АЦП ind dfn8 Microchip  
BJ2x MMSZ5257ELT1 стабилитрон 225мВт: 33В 5% sot23 ON Semi x - date-код
BJ3x MMSZ5258ELT1 стабилитрон 225мВт: 36В 5% sot23 ON Semi x - date-код
BJ7x MMSZ5262ELT1 стабилитрон 225мВт: 51В 5% sot23 ON Semi x - date-код
BJ8x MMSZ5263ELT1 стабилитрон 225мВт: 56В 5% sot23 ON Semi x - date-код
BJE INA196 монитор тока шунта: 20 В/В, 500 кГц, -16...+80В синф. sot23-5 TI  
BJH INA197 монитор тока шунта: 50 В/В, 500 кГц, -16...+80В синф. sot23-5 TI  
BJI INA194 монитор тока шунта: 50 В/В, 500 кГц, -16...+80В синф. sot23-5 TI  
BJI MAX6774BTASD2 стабилизатор: 3,3В/100мА + супервизор 2,888В tdfn6 Maxim  
BJJ INA193 монитор тока шунта: 20 В/В, 500 кГц, -16...+80В синф. sot23-5 TI  
BJK INA195 монитор тока шунта: 100 В/В, 500 кГц, -16...+80В синф. sot23-5 TI  
BJL INA198 монитор тока шунта: 100 В/В, 500 кГц, -16...+80В синф. sot23-5 TI  
BJp BCX71J pnp: 45В/100мА, 250 МГц h21=250...460 sot23 Philips @Hong Kong
BJs BCW71J pnp: 32В/100мА sot23 Infineon  
BJt BCX71J pnp: 45В/100мА, 250 МГц h21=250...460 sot23 Philips @Malaysia
BJW BCX71J pnp: 45В/100мА, 250 МГц h21=250...460 sot23 Philips @China