smd-код "9G"

код наименование функция корпус производитель примечания
9G BZD27B150P стабилитрон: 150В/5мА 2% automotive smf Vishay  
9G PMD9050D драйвер МОП-транзистора sot457/sc74/tsop6 NXP  
9Gx NJM79L08UA стабилизатор -8В/100мА sot89 JRC x - date code
9G* TL4051A12QDCK прецизионный шунтовой ИОН: 1,225В 0,1% ext sc70-5 TI * - fab-код
9GA BC808-16 pnp: 25В/800мА h21=100...250 sot23 Fairchild  
9GB BC808-25 pnp: 25В/800мА h21=160...400 sot23 Fairchild  
9GC BC808-40 pnp: 25В/800мА h21=250...630 sot23 Fairchild