smd-код "1T"

код наименование функция корпус производитель примечания
1T 10BF40 диод Шоттки: 40В/1А smb IR  
1T MMBT3960A npn: 10В/20мА 1,6ГГц sot23 ON Semi  
1T PBSM5240PFH nМОП + pnp: 30В/-40В/0,66А/-1,8А 370мОм/LowSat sot1118 Nexperia  
1T PDTD123TT "цифровой" npn: 50В/500мА 2,2k/_ sot23 NXP @Hong Kong
1Tx ADA-4543 широкополосный усилитель до 2,5ГГц sot343 Avago x - date-код
1T## R3117K241A супервизор: 2,4В "open-drain" dfn4 Ricoh ## - lot-код
1TUP ATL431LIAIDBZR "шунтовой" ИОН: adj./15мА 1% Iпотр=0,4мкА ind sot23 TI  
1TVP ATL431LIBIDBZR "шунтовой" ИОН: adj./15мА 0,5% Iпотр=0,4мкА ind sot23 TI  
1TWP ATL432LIAIDBZR "шунтовой" ИОН: adj./15мА 1% Iпотр=0,4мкА ind sot23 TI diff. pinout
1TXP ATL432LIBIDBZR "шунтовой" ИОН: adj./15мА 0,5% Iпотр=0,4мкА ind sot23 TI diff. pinout