smd-код "1A"

код наименование функция корпус производитель примечания
1A BC846A/AT npn: 65В/100мА/h21=150 sot23/sot416 ITT, ON Semi, NXP, ...  
1A FFB3904 2xnpn: 40В/200мА sc70-6 Fairchild  
1A FMB3904 2xnpn: 40В/200мА ssot6 Fairchild  
1A FMMT3904 npn: 40В/200мА (=2N3904) sot23 Fairchild, Diodes, ON Semi  
1A MM3Z47VT1G стабилитрон 200мВт: 47В sod323 ON Semi  
1A MMBT3904 npn: 40В/200мА (=2N3904) sot23 Fairchild, Microsemi  
1A Si2301ADS pМОП:-20В/-2А/130мОм sot23 Vishay  
1A SMBT3904 npn: 40В/200мА sot23 Infineon  
1A SXT3904 npn: 40В/200мА sot89 Infineon  
1A xx IRLML2402 nМОП: 20В/1.2А sot23 IR xx - date-код
1Axx# TS431ACX шунтовой ИОН: 2.495В 1% sot23 TSC xx# - date-|lot-код
1A## R3117K071A супервизор: 0,7В "open-drain" dfn4 Ricoh ## - lot-код
1AD DRV5011ADDBZ|MR пороговый биполярный датчик Холла с "защелкой" sot23|x2son TI  
1AE SMB10J5.0A сапрессор 1000Вт: 5,0В smb Vishay  
1AED INA181A2IDBV монитор тока: 50В/В sot23-6 TI  
1AFD INA181A2IDBV монитор тока: 100В/В sot23-6 TI  
1AG SMB10J6.0A сапрессор 1000Вт: 6,0В smb Vishay  
1AGD INA181A4IDBV монитор тока: 200В/В sot23-6 TI  
1AK SMB10J6.5A сапрессор 1000Вт: 6,5В smb Vishay  
1AM MMBT3904 npn: 40В/100мА/h21=150 {=2N3904} sot23 MCC, Vishay  
1AM SMB10J7.0A сапрессор 1000Вт: 7,0В smb Vishay  
1AMx MMBT3904L npn: 40В/200мА/h21=150 sot23 ON Semi x - date-код
1Ap BC846A npn: 65В/100мА/h21=150 {=BC546A} sot23 NXP @Hong Kong
1AP SMB10J7.5A сапрессор 1000Вт: 7,5В smb Vishay  
1AR SMB10J8.0A сапрессор 1000Вт: 8,0В smb Vishay  
1As BC846A npn: 65В/100мА sot23 Infineon  
1At BC846A/AW npn: 65В/100мА/h21=150 {=BC546A} sot23/sot323 NXP @Malaysia
1AT SMB10J8.5A сапрессор 1000Вт: 8,5В smb Vishay  
1AV SMB10J9.0A сапрессор 1000Вт: 9,0В smb Vishay  
1AX SMB10J10A сапрессор 1000Вт: 10В smb Vishay  
1AZ SMB10J11A сапрессор 1000Вт: 11В smb Vishay