smd-код "L4"

код наименование функция корпус производитель примечания
L4 2SC1623 npn: 60В/100мА h21=90...180 sot23 Galaxy | NEC  
L4 BAT72 2 диода Шоттки: 30В/200мА sot143b NXP @Hong Kong
L4 BAT254 диод Шоттки: 30В/200мА sod110 NXP  
L4 BZX384-B7V5 стабилитрон 300мВт: 7,5В ±2% sod323 NXP  
L4 SST504 источник тока: 50В/0,75мА sot23 Vishay  
L4x HSMP-3864/-386F два pin-диода с общим катодом sot23/sot323 Avago x - date-код
L4*xx CAT4003B 3х источника тока для СИД: 25мА tsop6 ON Semi *xx - fab-/date-код
L40 SMP100LC-400 trisil 400В/100А smb STM  
L42 BAT54A 2 диода Шоттки ОА: 30В/200мА sot23 NXP/Diodes  
L43 BAT54C 2 диода Шоттки ОК: 30В/200мА sot23 NXP/Diodes  
L44 BAT54S 2 последовательных диода Шоттки: 30В/200мА sot23 NXP/Diodes  
L48A LP2980AIM5-2.6 LDO стабилизатор 2,6В/50мА, вход CE sot23-5 TI  
L48B LP2980IM5-2.6 LDO стабилизатор 2,6В/50мА, вход CE sot23-5 TI  
L4995 LM4995SD УНЧ 1,3Вт @ 8 Ом wson8 TI  
L4B ADP3330ART-3 LDO стабилизатор 3В sot23-6 ADI  
L4B PCAL9554BBS 8кан. экспандер GPIO i2c/smbus qfn16 NXP  
L4C PCAL9554CBS 8кан. экспандер GPIO i2c/smbus qfn16 NXP  
L4p BAT54 диод Шоттки: 30В/200мА sot23 NXP @Hong Kong
L4t BAT54 диод Шоттки: 30В/200мА sot23 NXP @Malaysia
L4W BAT54 диод Шоттки: 30В/200мА sot23 NXP @China
L4Z BAT54 диод Шоттки: 30В/200мА sot23 Diodes