smd-код "D3"

код наименование функция корпус производитель примечания
D3 AZ23-C3V3 2 стабилитрона ОА 300мВт: 3,3В sot23 GenSemi  
D3 BCR08PN "цифровые" npn+pnp: 50В/100мА 2,2k/47k sot363 Diotec  
D3 BCW33 npn: 32В/100мА h21=420...800 sot23 Diodes  
D3 BZX884-C20 стабилитрон 250мВт: 20В 5% sod882 NXP  
D3 MMSZ5228B стабилитрон 500мВт: 3,9В 5% sod123 Fairchild  
D3 NC7WZ04 2 инвертора с откр.стоком из серии TinyLogic mpak6 Fairchild  
D3 PEMD3 "цифровые" npn+pnp: 50В/100мА 10k/10k sot666 NXP  
D3 PMD4003K драйвер МОП-транзистора sot346/sc59a/to236 NXP  
D3 PMEM4020APD pnp 40В/2А + диод Шоттки 20В/1А sot457 NXP  
D3 PUMD3 "цифровые" npn+pnp: 50В/100мА 10k/10k sot363 NXP @Hong Kong
D3 Si2323DS pМОП:-20В/4,7А/39мОм sot23 Vishay  
D30 AZ23-C43 2 стабилитрона ОА 300мВт: 43В sot23 GenSemi  
D30 BAS70-05W 2 диода Шоттки ОК: 70В/70мА sot323 STM  
D31 AZ23-C47 2 стабилитрона ОА 300мВт: 47В sot23 GenSemi  
D31 BAS70-04W 2 тандемных диода Шоттки: 70В/70мА sot323 STM  
D32 AZ23-C51 2 стабилитрона ОА 300мВт: 51В sot23 GenSemi  
D33 BAS70-08S 3 независимых диода Шоттки: 70В/70мА sot323-6 STM  
D3B AD5310BRM/BRT 10р ЦАП usoic-8/sot23-6 ADI  
D3E RB411D диод Шоттки: 40В/500мА sot346 Rohm  
D3N AD5165BUJZ100 "цифровой" потенциометр 256 поз. 100 кОм sot23-8 ADI  
D3P AD5641BKSZ 14р ЦАП spi sc70-6 ADI  
D3Q AD5641AKSZ 14р ЦАП spi sc70-6 ADI  
D3R AD5621BKSZ 12р ЦАП spi sc70-6 ADI  
D3S AD5621AKSZ/ACPZ 12р ЦАП spi sc70-6/lfcsp6 ADI  
D3U AD5611BKSZ 10р ЦАП spi sc70-6 ADI  
D3U AD5611AKSZ 10р ЦАП spi sc70-6 ADI  
D3V AD5601BKSZ 8р ЦАП spi sc70-6 ADI